pl / eng

Patronat honorowy

WLPGA

Światowa Organizacja Gazu Płynnego WLPGA
Światowa Organizacja Gazu Płynnego WLPGA stanowi globany głos branży gazu skroplonego LPG. Poprzez promocję gazu LPG WLPGA dąży do wsparcia czystszego, zdrowszego i bardziej zamożnego świata.
Więcej na http://www.wlpga.org/.